سفارش تبلیغ
صبا

مقدمه و اعتراف

 سخن گفتن در خصوص موضوع و اعتقادى بس مهم چون «مهدویت» که منشأ تألیف هزاران کتاب و رساله و مقاله گردیده است، آن هم در حداکثر 20 صفحه، بسیار دشوار است؛ ضمن آن که مؤلفین هزاران کتاب و رساله و مقاله موجود، خود نیز در خصوص مهدویت اذعان داشته اند که نتوانسته اند جزء ناچیزى از حق مطلب را ادا نمایند.
و اما «مهدویت»، تداوم وعد و موعود به خصوص ظهور موعود در تاریخ بشر و تاریخ ادیان سابقه اى بسیار کهن دارد. مسئله ظهور موعود قطعاً منشأیى از وعد و موعود توسط پیامبران پیشین دارد زیرا بسیارى از پیامبران پیشین نیز آمدن پیامبران دیگر را به مردم زمانه خود وعده مى دادند. شاید همین وعده ها و بشارت ها در میان پیامبران بزرگ نیز سبب شده اند که در ذهنیت هر یک از امت ها، موعودى مورد انتظار شکل یافته است.
این مسئله، یعنى بالاخره ظهور حتمى مصلح موعود در انتهاى زمان، به موازات این که جاى خود را در مباحث دینى و اعتقادى باز نمود در آثار ادبى و حتى ادبیات داستانى ملل و نحل مختلف قدیم و جدید نیز راه یافت.(1)
خلاصه آن که، مهدویت یعنى اعتقاد به ظهور مهدى (عج) و او همان مصلح موعود جهانیست که همه ادیان الهى در هنگامى که زمین پر از ظلم و جور گردد و مردم از شدت بیدادگرى طلب مرگ کنند ظهور و قیام او را براى برقرارى حکومت عدل جهانى به جهانیان وعده داده اند. (2)

عقیده شیعه در خصوص مهدویت

مرحوم محمدرضا مظفر رحمه اله علیه در کتاب عقائد الامامیه پس از بیان عقیده شیعه در مورد تعداد امامان (ع) و ذکر این که نام دوازدهمین امام ابوالقاسم، محمد بن حسن المهدى (عج) مى باشد و وى در سنه 256 هجرى متولد گشته است بر خلاف سایر ائمه، تاریخى را براى وفات آن حضرت (عج) ذکر ننموده و بلافاصله اظهار مى دارند که انى امام دوازدهم، در عصر ما حجت غایب و منتظر است و سپس به شرح عقیده تشیع در مورد مهدى (عج) و مهدویت مى پردازد.(3)

گفتار اول - دلایل اثبات مهدویت در قرآن:

در قرآن کرم درباره مسائل آینده دوران و حوادث آخرالزمان و استیلاى خوبى و خوبان بر جهان و حکومت یافتن صالحان گاه به اشاره و گاه به تصریح سخن گفته شده است. این گونه آیات را مفسران اسلامى طبق مدارک حدیثى و تفسیرى مربوطه به مهدى (عج) و ظهور آخرالزمان دانسته اند.(4)
نویسنده کتاب خورشید مغرب پس از انجام تحقیق و پژوهشى وافر در کتب و منابع مختلف حدیثى و تفسیرى شیعه و سنى در اثبات مهدویت از طریق آیات قرآن کریم به ده آیه شریفه از قرآن استناد جسته و ذیل هر یک از آیات مذکور تفاسیر و احادیث وارده دال بر اثبات مهدویت را نیز ذکر نموده است.
لکن از آنجایى که محدودیت نگارش این مقاله مختصر مجال ذکر همه نظریات مفسرین شیعى و سنى ذیل آیات مذکور و احادیث وارده را نمى دهد ناگزیر از بیان آیات ده گانه و توضیح مختصر منابع حدیثى و تفسیرى مى باشم.

آیه اول

«ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادى الصالحون» انبیاء/ 105 (5)
- ما در زبور داوود از پس ذکر (تورات) نوشته ایم که سرانجام زمین را بندگان شایسته ما میراث برند و صاحب شوند.

آیه دوم

«و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» قصص/ 5 (6)
- ما مى خواهیم تا به مستضعفان زمین نیکى کنیم یعنى آنان را پیشوایان سازید و میراث بران زمین.

 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 89 اردیبهشت 6 توسط کیوان
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
By Ashoora.ir & Blog Skin